بیمارستان شهید بهشتی
 

عملکرد فن آوری اطلاعات

فن آوري اطلاعات
  
 
 اين واحد متولي كليه امور مرتبط با IT در سطح مركز مي باشد.
با توجه به استفاده از سيستم مديريت اطلاعات بيمارستاني (HIS) در اين مركز ، مهمترين فعاليت اين واحد نگهداري و پشتيباني ، بروز آوري و گسترش شبكه HIS و انطباق آن با نيازهاي مركز ، استانداردسازي مقررات داخلي با همكاري ساير واحدها و لحاظ نمودن و اجراي مقررات و بخشنامه هاي اداري ـ سازماني و بيمه اي در ساختار HIS مي باشد. انجام ساير امور IT در زمينه هاي پزشكي ـ علمي و تحقيقاتي و تجهيزات پزشكي در دستور كار اين واحد قرار دارد.
 
ساختار شبكه :
راه اندازي و بكار گيري دستگاه هاي سرور مطابق با فن آوري روزامكان ايجاد اشتراك اينترنت در سايت مركز و واگذاري اكانت اينترنت ،توسعه و بهينه سازي بستر شبكه، تغيير در ساختار شبكه و متناسب سازي آن با كاربري جديد.،راه اندازي سيستم ارتباطي Wireless ،همكاري با كتابخانه مركز و ايجاد سايتي براي مراجعين ،كنترل مداوم بستر شبكه و پيش بيني Backup ، پويا بودن سوئيچ ها ، كنترل صحت عملكرد بستر شبكه و تجهيزات و منصوبات آن ، UPS ها و بكارگيري روشهاي جلوگيري از استهلاك و خرابي سيستم هاي موجود.ارتباط سيستم هاي ورود و خروج كارتي با بستر شبكه و امكان اعمال تنظيمات مختلف بر روي آنها.
 
سخت افزار :
1) با محور قرار دادن سيستم كنترل كيفيت مداوم در اين بخش تا حد توان سعي گرديده كمترين ميزان خرابي و استهلاك در سيستمهاي موجود پيش آيد و با رفع نواقص و ايرادات بوجود آمده در داخل مركز و اخذ راهكارهاي حفاظتي كمترين ميزان ارجاع دستگاهها به خارج از سازمان وجود داشته است.
2) كيفيت سنجي و كنترل مداوم لوازم مصرفي از قبيل كارتريج ها ، كابل هاي شبكه ، سوكتها و ...از نظر كيفي و استفاده بهينه از منابع موجود.
3) ارتقاء سيستم هاي مرتبط با شبكه
4) ارتقاء سيستمهاي قديمي
5) ارائه و اجراي طرحهاي جديد در استفاده بهينه از منابع سخت افزاري از جمله اشتراك در استفاده از Printer ها و ...
6) ساماندهي و نظارت بر دستگاههايي كه براي سرويس به خارج از سازمان انتقال مي يابند و بررسي نوع خرابي قبل و بعد از سرويس و كنترل عملكرد و صحت كاركرد آنها.
 
نرم افزار :
1) حفظ و نگهداري شبكه HIS مركز
2) نصب آپديت هاي جديد برنامه HIS
3) بروز آوري و پشتيباني نرم افزارهاي تهيه شده در مركز
4) پشتيباني 24 ساعته از كليه سيستمهاي موجود در مركز
5) بررسي و اخذ راهكارهايي براي مقابله با ويروس هاي كامپيوتري ، كدهاي مخرب و افزايش امنيت شبكه
6) ارائه خدمات نرم افزاري و اينترنتي براي كليه اساتيد و همكاران محترم
7) بسط و گسترش دانش انفورماتيك و استفاده از IT در تمامي رده ها با برگزاري دوره هاي آموزش HIS و آموزش عمومي رايانه
8)  ايجاد كاربريهاي جديد در نرم افزار HIS و تعريف سطوح دسترسي و كاربري جديد
9) ايجاد گزارشات و قابليت هاي جديد در نرم افزار HIS بخصوص در زمينه هاي حسابداري و بيمه اي.
10) همكاري با كميته كاهش كسورات بيمارستاني و اعمال مصوبات كميته در برنامه HIS و انجام درخواستهاي سازمانهاي بيمه گر براي كاهش كسورات بيمه اي.
11) برگزاري چندين جلسه با مسئولين IT و مديران ساير مراكز درماني و بيمارستاني در خصوص نحوه صحيح انتخاب HIS ، پشتيباني و اتوماسيون
12) برگزاري مداوم دوره هاي بازآموزي بين بخشي و آشنا نمودن پرسنل بيمارستان با قابليتهاي جديد در نرم افزار HIS
 
سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني
سيستم‌هاي اطلاعات بيمارستاني اين مركز بر روي شبكه‌اي با بيش از 90 ايستگاه كاري در تمام ساعات شبانه‌روز فعال بوده و كليه عمليات، از زمان پذيرش تا ترخيص بيمار را پوشش مي‌دهد. علاوه بر پوشش كليه امور پزشكي و باليني توسط اين سيستم، كليه فعاليت‌هاي بخش‌هاي اداري- مالي نيز توسط اين سيستم به صورت مكانيزه انجام مي‌پذيرد.

برخي از نتايج پياده‌سازي و بهره‌برداري از اين سيستم در مركز:
•    افزايش در‌آمدهاي بيمارستان به علت ثبت دقيق اطلاعات بيماران.
•    افزايش دقت و سرعت در انجام عمليات مختلف از جمله پذيرش و ترخيص بيماران.
•    كوتاه شدن زمان انجام خدمات تشخيصي براي بيماران.
•    افزايش ضريب اشغال تخت‌هاي بيمارستاني.
•    ارتباط الكترونيك و بدون كاغذ (Paperless) بين بسياري از بخش‌هاي بيمارستاني و انجام كليه ارتباطات به كمك نرم‌افزار.
•    جلوگيري از اتلاف و هدر رفتن مواد مصرفي و دارويي.
•    امكان دسترسي به آخرين اطلاعات بخش‌هاي گوناگون بيمارستان به صورت online و نظارت مستقيم بر روي امور جاري بيمارستان.
•    افزايش امكان كنترل مديريت بر فعاليت‌هاي روزمره بيمارستان.
•    امكان تهيه گزارش‌هاي مختلف مديريتي، مالي، اداري، باليني، آموزشي و پژوهشي.

نرم‌افزارهايي كه در مركز نصب و در حال كار مي‌باشند به شرح زير مي‌باشد:
1.       سيستم مديريت اطلاعات پذيرش بستري و ترخيص
2.       سيستم مديريت اطلاعات پذيرش سرپايي و صندوق
3.       سيستم مديريت اطلاعات بخشهاي بستري
4.       سيستم مديريت حضور و غياب و شيفت‌هاي پرستاري
5.       سيستم مديريت اطلاعات مراكز تصويربرداري
6.       سيستم جامع بايگاني و مدارك پزشكي
7.       سيستم مديريت اطلاعات انبار
8.سیستم مدیریت اطلاعات حسابداری
9. سیستم مدیریت اطلاعات پرسنلی

اتوماسیون اداری
نگاه نوین در طراحی حوزه اتوماسیون اداری دیدگاه و امکانات گسترده آن سازمان‌ها را در دستیابی به یک e-Office واقعی هدایت می‌نماید. در این مجموعه، علاوه بر پوشش نیازهای متعارف از قبیل مدیریت مستندات در گردش سازمان در قالب «نامه‌های اداری»، امکانات گسترده‌ای جهت پشتیبانی از نیازهای کاربران در زمینه مکتوبات اداری در نظر گرفته شده است. با استفاده از لایه «مدیریت گردش‌کار» و با بهره‌گیری از زیرسیستم «مولد فرم‌های پویا»، ، انواع روال‌ خاص تعریف شده سازمان بدون نیاز به استفاده از نرم‌افزار اضافی و توسط کارشناسان مکانیزه می‌شود.
 
بطور کلی می‌توان گفت که استفاده از سیستم‌های حوزه «اتوماسیون اداری»، کلیه نیازهای مربوط به ارتباطات، تبادل اطلاعات و مدیریت زمان‌ و کارها را در سازمان‌های کوچک و بزرگ برآورده می‌‌نماید و بستری بسیار قوی و مناسب جهت مکانیزاسیون در ابعاد مختلف مهیا می‌کند.