قوانین و مقررات کتابخانه

قوانین و مقررات کتابخانه
شیوه عضویت:
1.تکمیل فرم عضویت
2.درج اطلاعات شناسنامه ای و تخصصی در نرم افزار موجود
3.اسکن عکس
به مراجعین مهمان با نگه داشتن کارت ملی در کتابخانه ،کتاب امانت داده می شود.
 
شرایط امانت کتاب
1 كتابخانه از سيستم قفسه باز استفاده مي كند.
2- خروج منابع از كتابخانه فقط با موافقت مسئول امانت  و سپردن کارت امكان پذير است.
3- گيرنده كتاب براي تحويل بايد شخصا به كتابخانه مراجعه كند.
4-خروج كتابهاي مرجع ممنوع بوده، مگر با اجازه مسئول كتابخانه و ارائه كارت شناسايي معتبر، این منابع امانت داده نمی شوند و استفاده از آنها تنها در کتابخانه مقدور می باشد.
5- در صورت مفقود شدن کتاب، فرد موظف به تهیه کتاب می باشد. در صورتی که تهیه کتاب مقدور نباشد، مراتب توسط مسئول ذیربط بررسی و اتخاذ تصمیم می گردد.
6- كتابهاي تك نسخه اي  صورت تاييد كردن مسئول كتابخانه حد اكثر به مدت 7روزامانت داده مي‌شود.
7- حداكثر تعداد كتابهاي امانتي 4 نسخه مي‌باشد.
8- مدت زمان امانت كتاب 15 روز مي باشد. بديهي است در صورت لزوم با در نظر گرفتن شرايط، اين مدت 2  بار قابل تمديد است.
9- گروه استفاده کنندکان از کتابخانه شامل : اعضای هیئت علمی – رزیدنتها و دستیاران  کادر بیمارستان  به هنگام فراغت از تحصيل يا انتقال  بايد کتب امانتی خود را به کتابخانه تحویل و تسویه حساب نمایند.
 
دستورالعمل استفاده از سالن مطالعه
    1. حفظ نظم و رعايت سكوت در داخل سالن مطالعه و محيط مجتمع آموزشي (به‌ويژه لابي مقابل سالن) الزامي است.
     2.قرار دادن كارت در بالا و سمت راست میز مطالعه در هنگام استفاده از سالن الزامي است.
      استفاده‌كنندگان محترم بايد در هنگام ترك سالن، كليه وسايل شخصي خود را خارج كرده و از باقي گذاردن آنها روي ميز مطالعه جداً خودداري نمايند.
وسايل رها شده بر روي ميزهاي مطالعه جمع آوري مي‌شوند و كتابخانه هيچ‌گونه مسئوليتي در قبال حفاظت از وسايل باقي مانده در سالن ندارد.
3.     خوردن و آشاميدن در داخل سالن مطالعه اكيداً ممنوع است.
 
 
 
 ساعات کار کتابخانه:
سالن مطالعه:
تمام روزها از ساعت 7:30 لغایت 14:30
مخزن کتاب:
تمام روزها از ساعت 7:30 لغایت 14:30
 
 

 
 بیمارستان شهید بهشتی