بیمارستان شهید بهشتی
 

کارشناس خدمات آموزشی

 


نام ونام خانوادگی : نفیسه اکبری
مدرک تحصیلی : کارشناسی بهداشت عمومی


شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی : کلیک کنید
زمان های حضور در بیمارستان: شنبه تا چهارشنبه از ساعت 7:30 صبح تا 15:30 بعد از ظهر.
تلفن مستقیم:  37223056      تلفن داخلی:299