بیمارستان شهید بهشتی
 

معرفی معاونت پژوهشی

معرفی معاونت پژوهشی
مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی در سال ۱۳۱۵ شمسی تاسیس گردیده است و با بیش از  ۸۰ سال قدمت، جزو قدیمی ترین بیمارستان های استان آذربایجانشرقی می باشد. مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی مراغه واقع در جنوب غربی استان آذربایجانشرقی با بخشهای درمانی جراحی زنان ، بلوک زایمان، اتاق عمل،  نوزادان ، اورژانس و NICU ؛ به عنوان بیمارستان مرجع در منطقه جنوب استان به بیماران این منطقه و شهرستان های همجوار، مراقبت های سلامت ارایه می‌دهد. این مرکز علاوه بر ارایه خدمات درمانی  با راه اندازی معاونت آموزشی و معاونت پژوهشی و توسعه تحقیقات بالینی همواره می کوشد تا همراستا با جذب و تربیت نیروهای کارآمد بالینی، نسبت به ترتیب پژوهشگران مجرب و متعهد با سازماندهی و راهبری طرحهای تحقیقاتی به عنوان یکی از مراکز صادر کننده علم و تحقیق در جنوب استان مطرح باشد. در این راستا، معاونت پژوهشی مرکز می کوشد تا با سازماندهی صحیح و بر مبنای مدیریت مبتنی بر شواهد، راه را برای نیل به اهداف پژوهشی این مرکز و در نهایت ارتقای توسعه کمی و کیفی پژوهش دانشکده علوم پزشکی مراغه هموار سازد.