معرفی دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات

 

پزشکان محترم متعهد به خدمت/ ضریب k درمان می توانند پیشنهادات و نظر خود را در معیارهای تعریف شده ی ذیل به شماره 200019020 پیامک نمایند.

جهت دانلود فایل مربوط به معیارها اینجا را کلیک نمایید. 
 بیمارستان شهید بهشتی