بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه حضوری مشاوره واحد توسعه تحقیقات بالینی

برنامه حضوری مشاوره واحد توسعه تحقیقات بالینی
  1. مشاوره حضوری در خصوص طرح ها، پایان نامه ها و مقالات توسط هیئت علمی مرکز، جناب آقای دکتر حلاج زاده در روز چهارشنبه هر هفته  از ساعت 13 الی 16:30 در واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز انجام می پذیرد.
  2. مشاوره حضوری در خصوص طرح ها، پایان نامه ها و مقالات توسط اپیدمیولوژیست واحد، جناب آقای دکتر سلیمانی، روزهای پنجشنبه از ساعت 13 الی 15در واحد توسعه تحقیقات بالینی انجام می پذیرد.
  3. مشاوره حضوری در خصوص آنالیز داده ها، متدولوژی، مقاله نویسی توسط خانم دکتر الهه حق گشایی در روز یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه هر هفته از ساعت 8 الی 13:30 در  واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز انجام می‌پذیرد.
  4. مشاوره حضوری در خصوص طرح ها، پایان نامه ها و مقالات توسط رئیس واحد، دکتر حسن پور در روز شنبه هر هفته از ساعت 10 الی 16:30 در واحد توسعه تحقیقات بالینی مرکز انجام می پذیرد.
  5. هم چنین برای درخواست مشاوره الکترونیک با ایمیل معاون پژوهشی مرکز تماس حاصل فرمایید.