کارگاه ها

 
کارگاه های برگزار شده در سال 1400
ردیف عنوان تاریخ
1 کارگاه های پروپوزال نویسی 1400/01/18
2 کارگاه آموزشی اداره، مدیریت خونریزی پس از زایمان 1400/08/15،1400/08/16
3 کارگاه آموزشی اورژانس مامایی 1400/09/27،1400/09/28 


ردیف                                              عنوان                                                                  تاریخ برگزاری
1 کارگاه بدو ورود دانشجویان 23 مهر 97
2 کارگاهCPR پیشرفته  10 آبان 97 
3 کارگاه نمونه گیری ادراری 5 آبان 97
4 کارگاه مدیریت استرس با رویکرد حل مسئله 18 آبان و 2 آذر 97
5 کارگاه انواع ترمیم و بخیه 1 آذر 97
6 کارگاه جستجوی منابع الکترونیک 15 آذر 97
7 دومین کارگاه آموزشی عملی ترمیم بخیه و انواع بخیه 29 آذر 97
8 کارگاه CPR 26 بهمن 97
9 کارگاه آموزشی اخلاق حرفه ای 5 و 6 اسفند 97
10 کارگاه مصرف مکمل های غذایی در دوران بارداری وشیردهی: مزایا ومحدویت های مصرفی 18 اسفند 97
11 کارگاه موازین و اصول پیشگیری و کنترل عفونت  28 فروردین 98
12 کارگاه گزارش نویسی 17 اردیبهشت 98
13 کارگاه پیشگیری و کنترل عفونت در کووید -19 4 اسفند 98
14 کارگاه توجیهی بدو ورود  5 اسفند 99


 بیمارستان شهید بهشتی