بیانیه

به نام خدا

ما خود را متعهد بلکه مفتخر به خدمت صادقانه به مردم دانسته، بر این باوریم که هدف ما بعد از رضایت خداوند متعال چیزی جز خدمت به جامعه نبوده وبه این خاطر آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی علاوه بر ارائه خدمات 24 ساعته به بیماران بستری جهت رفاه حال بیماران سرپایی در شیفت های صبح کاری ارائه خدمات به همشهریان عزیز را می نماید و  برای انجام آن از هیچ کوششی دریغ نمیکنیم. در این راه خطیر از درگاه خالق هستی یاری طلبیده و در پیشگاهش سوگند یاد می کنیم:

1- رعایت موازین شرعی، عمل به قوانین، عرف و موازین جامعه را همواره مد نظر داشته و جز در جهت حفظ و ارتقاء سطح سلامت جامعه گام بر نداریم.
2- همواره در انجام فعالیت های خود، استانداردهای حرفه ای را از لحاظ علمی رعایت نموده و کیفیت امور را فدای کمیت ننماییم.
3- با کوشش در بکارگیری و استفاده بهینه از فن آوریهای جدید، ارائه خدمات مطلوب و ارزنده تر، بیماران را مورد توجه کامل قرار دهیم.
4- خدمت گیرندگان را قشر آگاه، ولی نعمت و دارای کرامت انسانی بدانیم و جلب رضایت ایشان را بیش از هر چیز مد نظر قرار دهیم.


 
پروردگارا
روح و قلب ما را  از نور معرفت
عشق به حرفه مان
مهر به تمام مخلوقات سرشار گردان
 بیمارستان شهید بهشتی