بخش اطفال

به نام خدا
معرفی بخش کودکان بیمارستان دکتر شهید بهشتی مراغه


بخش کودکان این بیمارستان یکی از بخش های درمانی بیمارستان است که وظیفه بستری کودکان بیمار یک ماهه تا 12 سال را دارا  میباشد.این بخش واقع در ضلع شرقی بخش های درمانی و مشتمل بر 8 اتاق بستری بیمار یک اتاق کار و یک اتاق رگ گیری سرویس بهداشتی و حمام ویژه بیماران و نیز اتاقی جهت حضور پزشک مقیم و یک اتاق جهت استراحت پرستاران میباشد.در این مرکز کلیه انواع بیماریهای داخلی گوارشی عفونی منطقه و شهرهای همجوار به تعداد 43 تخت پذیرش میشود.
اتاقهای درمان به تفکیک بیماری از هم جدا شده اند.اتاق گاستروآنتریت اتاق پنومونی اتاق تب و تشنج و اتاق جداسازی که بیمار برحسب مورد بیماری به اتاق مورد نظر منتقل میشود.
در موارد پذیرش سایر انواع بیماری ها پس از انجام اقدامات اولیه و اورژانسی  به محض پایداری وضعیت عمومی کودک و اخذ پذیرش از سایر مراکز دانشگاهی استان به آن مرکز اعزام میگردد.
از سایر قسمت های این بخش میتوان به درب های اضطراری اشاره کرد که جهت خروج اضطراری در موارد بحران از آن استفاده میشود.
خانم دکتر اسلامی متخصص اطفال و رئیس بخش اطفال با همکاری سایر متخصصین اطفال شاغل در این بخش به تعداد 5 نفرهماهنگ کننده امور پزشکی مرتبط در این بخش میباشند.

پذیرش در بخش:

عمده پذیرش این بخش از اورژانس بیمارستان در اولویت بعدی از درمانگاه تخصصی مرکز و اولویت سوم از مطب های خصوصی پزشکان بخش و در آخر اعزام از سایر شهرهای همجوار میباشد.

وضعیت پرستاری بخش:

سرپرستار بخش خانم شمس که وظیفه 17 پرستار و 6 کادر کمکی بخش را در انجام کار تیمی درمان باهمکاری پزشکان به عهده دارد.  


اتاق رگ گیری:

بیماران در اولین مرحله بستری به اتاق رگ گیری هدایت شده  و در آنجا IV line برای بیمار تعبیه شده و سرم برای بیماران انفوزه میگردد و تمام آزمایشات خونی بیمار در همان اتاق گرفته میشود.
  یک اتاق جداسازی جهت بیماران ایزوله در نظر گرفته میشود که در صورت نیاز بیمار به صورت جدا در آن اتاق بستری میگردد.
در داخل بخش یک اتاق جهت استراحت پزشک مقیم در نظر گرفته شده است که به صورت شبانه روزی در آنجا حضور دارند.   
 
وضعیت هتلینگ بخش:

هرتخت اطفال مجهز به زنگ اخبار جهت احضار پرستار و نیز برای هر تخت یک اکسیژن سانترال در نظر گرفته شده است.
 
 
تجهیزات بخش اطفال:
1-    پمپ انفوزیون سرم
2-    پمپ انفوزیون خون
3-    D/C شوک
4-    ECG
5-    چراغ اشعه
6-    ساکشن
7-    دستگاه نبولایزر
8-    دستگاه بخور گرم
9-    دستگاه تهویه هوا

 
تمامی موارد مشاوره از جمله تغذیه، عفونی، جراحی، قلب و... توسط پزشکان مشاور صورت میگیرد.که پس از هماهنگی با پزشک مربوطه در بخش حضور یافته و مشاوره انجام میشود.
از جمله بیماریهای شایع در بخش اطفال شامل: تب و تشنج، گاستروآنتریت، پنومونی، دیابت و مسمومیت دارویی است. 
 بیمارستان شهید بهشتی