بیمارستان شهید بهشتی
 

بلوک زایمانی

 
مسئول بخش : دکتر فریبا سعیدی…….. متخصص زنان و زایمان
  ماما مسئول : سیما گل عنبری


 تعداد تخت:     6  تخت قبل از زایمان +        2 تخت بیماران پرخطر+ 18 تخت بعد از زایمان
 تعداد تخت زایمان (ژنیکولوژی):     4 تخت
 تعداد متخصصين:     9 نفر

 
بخش زایمان در تمامی ساعات شبانه روز وایام هفته به مادران باردار مراجعه کننده به این مرکز ارائه خدمت می نماید.متخصصین زنان وزایمان از مجربترین کادر هیئت علمی ودرمانی تشکیل شده است.در این مرکزدرمانی کلاسهای آموزشی زایمان فیزیولوژیک هر هفته صبحها با حضور مدرس آموزش دیده دایر است و مادران باردار در 8 جلسه آموزشی در این کلاسها شرکت کرده و خود را برای انجام زایمان فیزیولوژیک ( آسان ) آماده می نمایند.در راستای تحقق این امر یکی از اتاقهای بخش زایمان به این منظور اختصاص داده شده است.در طول مراحل زایمان فیزیولوژیک یک نفر همراه آموزش دیده میتواند بر بالین مادر در حال زایمان حضور یابدو مادران باردار با توجه  به آموزشهای حین بارداری در کلاسهای ویژه زایمان آسان می توانند با استفاده از ورزشهای  مخصوص و استفاده از دوش آب گرم و تکنیکهای ماساژ درد زایمان را کاهش دهند وپس از زایمان نوزاد تازه متولد شده بلافاصله  جهت انجام شیردهی در ساعت اولیه تولد روی سینه مادر قرار داده میشود که این امر باعث برقراری رابطه عاطفی مادر ونوزادو ترشح شیر مادر و تداوم آن و همچنین باعث جمع شدن سریع رحم وقطع خونریزی و جلوگیری از هیپوترمی نوزاد میگردد.
 
در بخش زایمان با همکاری متخصصین بیهوشی وزنان امکان انجام زایمان به روش بیدردی فراهم است و در صورت تمایل ورضایت مادر باردار زایمان طبیعی به روش بیدردی غیر دارویی انجام میشود.  
واحد ادمیت نوزاد ان طبیعی و سزارین نیز با حضور نرس یا مامای مسئول انحصاری نوزاد در این بخش مستقر میباشد.
 
 طرح تحول نظام سلامت از93/2/15 به خوبی در این مرکز اجرا میشود.
 
 بیماران پس از پذیرش با تحویل کیفهای زایمان رایگان حاوی (لباسهای یکبارمصرف ولباسهای مخصوص شیردهی و وسایل بهداشتی و...) بستری شده وتحت مراقبتهای لازم قرار میگیرند.
 
هزینه زایمان طبیعی در این مرکز رایگان میباشد.
 
 در این بخش تلاش عمومی کلیه  پزشکا ن وماماها برافزایش روند زایمان طبیعی نسبت به سزارین استوارست.در تمامی مراحل قبل ،حین و پس از زایمان آموزشهای لازم به مادران ارایه میشود ومزایای انجام زایمان طبیعی ( سیر طبیعی زایمان،باهوش بودن نوزاد،شروع صحیح جریان شیردهی،طول مدت بستری کمتر،میزان جراحت وخطرات کمتر و...) به اطلاع مادران رسانده میشود.