بیمارستان شهید بهشتی
 

مددکاری اجتماعی


مسئول واحد مددکاری:


نام : لیلا
نام خانوادگی : جودی
مدرک تحصیلی: کارشناس مددکاری اجتماعی
سمت : مددکار اجتماعی

آدرس محل کار : خیابان شهید صدوقی - بیمارستان شهید دکتر بهشتی

تلفن محل کار:  داخلی 238


معرفی واحد مددکاری :

 
هر لحظه حرفي در ما زاده مي شود        هر لحظه دردي سر بر مي دارد
و هر لحظه نيازي از اعماق مجهول روح پنهان و رنجور ما جوش مي كند
اين ها بر سينه مي ريزند و راه فراري نمي يابند، مگر اين قفس كوچك استخواني گنجايش اش چه اندازه است
دكتر علي شريعتي
 
پيچيدگي و دشواري هاي امروز بشر و شرايط خاص جامعه و فشارهاي رواني اجتماعي ناشي از زندگي پر هياهوي قرن حاضر ارائه خدمات و اقدامات اجتماعي در جهت استحكام خانواده و جامعه اي سالم، حرفه مددكاري را به صورت يك نياز اجتماعي مطرح كرده است.
مددكاري اجتماعي عبارت از مجموعه اي متشكل از تدابير و مشاوره ها و فعاليت هاي حرفه اي مي باشد كه در قالب نهادها، سازمان ها و موسسات رفاهي توانبخشي اجتماعي، فرهنگي و تربيتي عرضه مي شود تا با ايجاد تغيير و دگرگوني مناسب در شرايط مادي و معنوي افراد و اقشار جامعه زمينه بهزيستي و رشد و تعالي آن ها را فراهم آورد.
   خدمات واحد مددكاري بيمارستان
 
•    تخفيف هزينه هاي درماني بيماران (بستري و سرپايي)
•    يكي از وظايف واحد مددكاري بررسي وضعيت مالي بيماران و حل مشكل پرداخت هزينه هاي درماني بيماران و راهنمايي بيماران فاقد بيمه براي دفترچه بيمه
•    هماهنگي و اقدامات لازم جهت بيماران مهاجر و راهنمايي و معرفي به كميسارياي عالي سازمان ملل و خيريه هاي وابسته
•    هماهنگي لازم جهت بيماران و نوزادان مجهول الهويه و گرفتن مجوز از دادگستري
•    اخذ معرفي نامه از سازمان ها و موسسات خيريه جهت تقبل هزينه
•    تلاش جهت بيمه نمودن افراد فاقد هويت از طريق سازمان بهزيستي
•    ویزیت روزانه ، مصاحبه با بیمار و خانواده ی وی جهت بررسی و ثبت گزارشات مددکاری
•    ارائه خدمات مشاوره ای به بیمار
•    همکاری و هم فکری با سایر اعضای تیم درمان جهت تسریع فرایند درمان
•    شناسایی بیماران خاص و صعب العلاج و انجام اقدامات حیاتی برای آنها
•    تسهیل در برقراری ارتباط مؤثر و بهینه بین بیمار ، خانواده و مرکز درمانی
•    هماهنگی جهت ترخیص بیمار
•    همکاری در ارائه خدمات روانی اجتماعی در مواقع بحرانهای طبیعی و اجتماعی
•    تدوین و اجرای برنامه های فرهنگی ، هنری و تفریحی به منظور بهبود وضعیت روانی بیماران


پايان سخن باز هم محبت است و ياري، ياري رساندن به همه مددجوياني كه چشم انتظار گوشه اي از الطافتان هستند. مادراني كه گاه براي پرواندن نوزاد معصومي كه دست تقدير او را در فقر و تنگدستي به اين دنيا آورده است دست نياز خود را به سوي ما مي آورند ، باشد كه با گرفتن اين دست هاي سرد و نا اميد، نوري در قلبشان بتابانيم تا راهي باشد براي پروراندن زنان و مردان سرافرازي كه افتخار آفرين جامعه اي باشند كه در طول تاريخ آماج سختي ها و تحريم ها بوده. واضح و مبرهن است كه جامعه به جوانان سالم و تندرست نياز خواهد داشت و ياري ما به اين مادران و نوزادان پلي خواهد بود براي رساندن آن ها به سوي سلامت جسمي و اجتماعي . چه بسا كه اين امر سرمايه گذاري نيكويي است براي اين مرزو بوم
پس بياييم دست به دست يكديگر از اين گل هاي نوشكفته حمايت كرده و نگذاريم كه طوفان فقر و تنگدستي آن ها را پرپر كند.
چشم به راهتان هستيم