بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی پایگاه ترم 4 کاردانی فوریتبرنامه کارآموزی در عرصه فوریت پزشکی کاردانی ترم 4  در نیمسال اول 98-97 برنامه کارآموزی پایگاهها (3واحد) ( مدت کارآموزی 153 ساعت )
تاریخ شروع و پایان نام گروه روز پایگاه شماره یک پایگاه شماره 2 پایگاه شماره 3
31/6/97
لغایت 15/7/97

 
گروه یک شنبه فاروق عزیزی پدرام فرزین فر اکبرنعمتی
1 شنبه دیاکو فتحی مهدی ملک زاده لله لو رضا داداش زاده
2 شنبه پدرام فرزین فر اکبرنعمتی فاروق عزیزی
3 شنبه رضا داداش زاده دیاکو فتحی مهدی ملک زاده لله لو
4 شنبه اکبرنعمتی فاروق عزیزی پدرام فرزین فر
5 شنبه مهدی ملک زاده لله لو رضا داداش زاده دیاکو فتحی
21/7/97
لغایت      6/8/97

 
گروه دو شنبه مبین کفاشی
 
میثم خلیل زاده علیرضا اکبرزاده
1 شنبه فرشید ملک لر
 
میلاد فرنوری …………
2 شنبه میثم خلیل زاده مبین کفاشی
 
  علیرضا اکبرزاده
3 شنبه ………. فرشید ملک لر
 
میلاد فرنوری
4 شنبه علیرضا اکبرزاده میثم خلیل زاده
 
مبین کفاشی
 
5 شنبه میلاد فرنوری ………… فرشید ملک لر
 
12/8/97
لغایت   27/8/97

 
گروه سه شنبه شاهین پناهی علیرضا ابراهیمان رضا حق شناس
1 شنبه امیرضا علیزاده رضا محمدلاوی
 
سعید رضازاده
 
2 شنبه رضا حق شناس شاهین پناهی علیرضا ابراهیمان
3 شنبه سعید رضازاده
 
امیرضا علیزاده رضا محمدلاوی
 
4 شنبه علیرضا ابراهیمان رضا حق شناس شاهین پناهی
5 شنبه رضا محمدلاوی
 
سعید رضازاده
 
امیرضا علیزاده
3/9/97
لغایت
18/9/97

 
گروه چهار شنبه محمد مقدم
 
میلاد رحیمی
 
سجاد خمیرگیر اصل
 
1 شنبه عادل قوردویی اکبر داداشی اصلان طاهری
 
2 شنبه سجاد خمیرگیر اصل
 
محمد مقدم
 
میلاد رحیمی
 
3 شنبه اصلان طاهری
 
عادل قوردویی اکبر داداشی
4 شنبه میلاد رحیمی
 
سجاد خمیرگیر اصل
 
محمد مقدم
 
5 شنبه اکبر داداشی اصلان طاهری
 
عادل قوردویی
24/9/97
لغایت
9/9/97

 
گروه پنج شنبه جلال جهانگیری ابراهیم حسینی
 
امانج عبداللهی
1 شنبه هادی رسول زاده یاسین سهرابی
 
سینا بیژن
2 شنبه امانج عبداللهی جلال جهانگیری ابراهیم حسینی
 
3 شنبه سینا بیژن هادی رسول زاده یاسین سهرابی
 
4 شنبه ابراهیم حسینی
 
امانج عبداللهی جلال جهانگیری
5 شنبه یاسین سهرابی
 
سینا بیژن هادی رسول زاده
 
توجه : داشتن کارت شناسایی و یونیفرم ( روپوش سفید –شلوار مشکی– کفش سفید ) الزامی می باشد .
آدرس پایگاه  شماره یک : جنب تامین اجتماعی          شماره 2 : جنب ستاد مرکزی دانشگاه           شماره 3 :کنار پل روگذر—جنب اتش نشانی
 
حضور کلیه دانشجویان قبل از تحویل شیفت الزامی است. مدت زمان کاراموزی 24 ساعته(از ساعت 8 صبح تا 8 صبح) می باشد.
دانشجویان بلافاصله بعد از ورود به پایگاه حضورشان را از طریق بی سیم 8-10 به مرکز اعلام فرمایند.
   مربی:آقای دکتر چنگیزی و آقای اسدی
 
 
     
 مائده علی زاده                           پروین چراغی                    خانم دکتر حق گشایی و اسماعیل مقصودی                                دکتر غلامرضا فرید اعلایی
مدیرگروه  فوریت پزشکی             رئیس آموزش                             معاون آموزشی بیمارستان                                    معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه