بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 2 فوریت


برنامه کارآموزی اصول و فنون مراقبتها ( 1 واحد ) – نشانه شناسی و معاینات بدنی ( 1 واحد ) (مدت کارآموزی 20 روز 102 ساعت )
دانشجویان ترم 2 فوریتهای پزشکی  دانشکده علوم پزشکی مراغه در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97
تاریخ شروع و پایان گروه 1 گروه2 گروه3 گروه4 گروه 5
            24/6/97
لغایت                 14/7/97
شنبه و 5 شنبه صبح اورژانس امیرالمومنین شنبه و یک شنبه عصر اورژانس
امیرالمومنین
شنبه و یک شنبه عصر داخلی مردان ------------- شنبه و یک شنبه عصر
جراحی  مردان
15/7/97
لغایت                29/7/97
شنبه و یک شنبه عصر
جراحی  مردان
شنبه و 5 شنبه صبح اورژانس امیرالمومنین شنبه و یک شنبه
عصر اورژانس
امیرالمومنین
شنبه و یک شنبه عصر داخلی مردان -----------------
5/8/97
لغایت                19/8/97
---------------- شنبه و یک شنبه عصر
جراحی  مردان
شنبه و 5 شنبه صبح اورژانس امیرالمومنین شنبه و یک شنبه
عصر اورژانس
امیرالمومنین
شنبه و یک شنبه عصر داخلی مردان
20/8/97
لغایت
10/9/97

 
شنبه و یک شنبه عصر داخلی مردان ----------- شنبه و یک شنبه عصر
جراحی  مردان
شنبه و 5 شنبه صبح اورژانس امیرالمومنین شنبه و یک شنبه
عصر اورژانس
امیرالمومنین
11/9/97
لغایت
25/9/97

 
شنبه و یک شنبه
عصر اورژانس
امیرالمومنین
شنبه و یک شنبه عصر داخلی مردان -------------- شنبه و یک شنبه عصر
جراحی  مردان
شنبه و 5 شنبه صبح اورژانس امیرالمومنین
 
 
 
اسامی دانشجویان
پیام دادگستر عزیز ملکی حسن اسدپور مهدی محمدی زاده آرمین حیدری
آرش کبابی فرهاد نقدی سید حسن هاشمی علی فرشیدی زاهد امیرپور
مهران چاووشینی علی سروری احمد رضا رزاقی رضا مرجانی مهدی ممی پور
پوریا پوزشی سجاد فرخی فرهاد جعفرپور رضا عنصری مهدی گلی زاده
عیسی صالحی محمد محمدی بهروز مردانه محمد سروری محسن عبادپور
فرزاد نیکخواه سعید محمدپور محمد صلوا تی علی ابراهیمی  
 
            
توجه : داشتن کارت شناسایی و یونیفرم ( روپوش سفید –شلوار مشکی– کفش سفید ) الزامی می باشد . کارآموزی در  صبح کاری از ساعت 13-8 و عصرکاری 19-14 و شبکاری 24-19  می باشد  .
مربی بخش اورژانس امیرالمومنین شنبه ها ( صبح و عصر ): آقای دکترفرید اعلایی و آقای دکتر احمدی  
مربی اورژانس امیرالمومنین یکشنبه و 5 شنبه :  خانم دکتر ابراهیمی و خانم دکتر یعقوبی  و آقای دکتر شهاب مقدم
  مربی بخش داخلی مردان : خانم ابراهیم زاده
 مربی بخش جراحی مردان :  آقای مهرپور
 
 
        مائده ع لی زاده                           پروین چراغی                    خانم دکتر حق گشایی و اسماعیل مقصودی                                دکتر غلامرضا فرید اعلایی
         مدیرگروه  فوریت پزشکی             رئیس آموزش                             معاون آموزشی بیمارستان                                    معاون آموزشی دانشکده علوم پزشکی مراغه