بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 7 پرستاری

برنامه کارآموزی در عرصه ترم 7 (11 واحد) در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97-مراغه
تاریخ گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 گروه 5 گروه 6 گروه 7 گروه 8
31/6/97 لغایت
26/7/97
صبح صبح عصر عصر شب-روزهای زوج شب-روزهای زوج شب-روزهای فرد
(دو هفته اول)
نوزادان ، NICU
(دو هفته اول)
نوزادان ، NICU
(دو هفته دوم)
شب-روزهای فرد
(دو هفته دوم)
28/7/97 لغایت 24/8/97 عصر عصر شب-روزهای زوج شب-روزهای زوج شب-روزهای فرد
(دو هفته اول)
نوزادان ، NICU
(دو هفته اول)
صبح صبح
نوزادان ، NICU
(دو هفته دوم)
شب-روزهای فرد
(دو هفته دوم)
26/8/97 لغایت
22/9/97
شب- روزهای زوج شب-روزهای زوج شب-روزهای فرد
(دو هفته اول)
نوزادان ، NICU
(دو هفته اول)
صبح صبح عصر عصر
نوزادان ، NICU
(دو هفته دوم)
شب- روزهای فرد
(دو هفته دوم)
24/9/97 لغایت 20/10/97 شب-روزهای فرد
(دو هفته اول)
نوزادان ، NICU
(دو هفته اول)
صبح صبح عصر عصر شب-روزهای زوج شب-روزهای زوج
نوزادان ، NICU
(دو هفته دوم)
شب-روزهای فرد
(دو هفته دوم)
 
اسامی دانشجویان
1-امیر قدیمی
2-یاسر احمدیان
3-آرزواسمعیل زاده
4- هانیه یارمحمدی
1- خاطره برنجیان
2- چنور فتح الله زاده
3- مرتضی اسلامی
4- مجتبی حیدرزاده
1- فرزاد مبشری
2- آرمان سهراب زاده
3- پریسا برقی
4- خاطره احدی
1- مهسا پاشازاده
2- رقیه خسروی
3- ادریس رسولی
4- مهدی دهقانی
1-احسان جلیلی
2-سینا احمدی
3-سمیرا محمدی
4- زینب خضری
1- مهتاب فرجی
2- زهرا پیری
3- محمد رسولی
4- صابر باقری
1-سجاد جعفری
2-علی عبدالله پور
3- زهرا رشیدی نژاد
1- مریم حسن زاده
2- زهرا یگانه
3- علیرضا رضاپور
4- میلاد جانبی فام
 
 
توجه:
الف- کارآموزی در بخشهای نوزادان ، NICU برای هر گروه دو هفته و به ترتیب زیر می باشد :
 1- بخش نوزادان شنبه و یکشنبه عصر: مربی خانم معقولی
2-بخش NICU روزهای دوشنبه و سه شنبه عصر: مربی خانم نوین
3-بخش NICU روزهای چهارشنبه و پنج شنبه صبح: مربی خانم تمنایی
ب- کارآموزی در عرصه در بیمارستان امیرالمومنین:
کارآموزی در شیفتهای صبح، عصر، شب (روزهای فرد و زوج) در بخشهای داخلی و جراحی (مردان یا زنان)، اورژانس، ICU، Post CCU و CCU به شرح زیر می باشد:
1-در شیفتهای صبح نفرات شماره 1 هر گروه بخش داخلی (مردان یا زنان)، شماره 2 بخش جراحی (مردان یا زنان)، شماره 3 بخش اورژانس و ICU و شماره 4 Post CCU و CCU
2-در شیفتهای عصر نفرات شماره 3 هر گروه بخش داخلی (مردان یا زنان)، شماره 4 بخش جراحی (مردان یا زنان)، شماره 2 بخش اورژانس و ICU و شماره 1 Post CCU و CCU
3-در شیفتهای شب نفرات شماره 4 هر گروه بخش داخلی (مردان یا زنان)، شماره 2 بخش جراحی (مردان یا زنان)، شماره 1 بخش اورژانس و ICU و شماره 3 Post CCU و CCU
4-در شیفتهای صبح سرپرستار و در شیفتهای عصر و شب مسئول بخش بر کار دانشجو نظارت دارد.
5-اساتید دانشکده روزهای دوشنبه و پنج شنبه صبح خانم جهانبان و روزهای شنبه، سه شنبه و چهارشنبه صبح آقای مقصودی در بیمارستان حضور خواهند داشت.

 
  1. کارآموزی در شیفت صبح از ساعت 8 تا 13:30، در عصرکاری 13:30 تا 19 و در شبکاری از 19:30 تا 7:30 می باشد.
  2. رعایت کدهای اخلاقی و پوشش (روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو) در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.
  3. استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.
  4. دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند
  5.  
  1. اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ لازمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است.
 
 

 
دکتر پروانه عزت آقاجری اسماعیل مقصودی و دکتر الهه حق گشایی پروین چراغی دکتر غلامرضا فرید اعلایی
مدیر گروه پرستاری
ezat 001
معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین و شهید بهشتی
                          
رئیس آموزش معاون آموزشی-پژوهشی-دانشجویی