بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 3 پرستاری


برنامه کارآموزی فارماکولوژی (1 واحد )- دانشجویان ترم 3 پرستاری در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه
 
تاریخ گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 گروه5 گروه6 گروه7 گروه8
4/7/97
لغایت 3/8/97
جراحی زنان
شهید بهشتی
    داخلی زنان
چهارشنبه صبح و عصر
    - Post CCU
امیرالمومنین صبح
Post CCU
امیرالمومنین- عصر
9/8/97
لغایت 8/9/97
  جراحی زنان
شهید بهشتی
    Post CCU
امیرالمومنین-صبح
     
14/9/97
لغایت 13/10/97
    جراحی زنان
شهید بهشتی
    Post CCU
امیرالمومنین
   
 
 
 اسامی دانشجویان

 
1-ناهیده صمدپور
2-سارا ارجمندی
3-سارا صادق دوست
4-هاجر مفیدی زاد
5-زهرا مفیدی زاد
6-پری ناز رضایی
1-رویا محمدی
2-زهرا اللهیاری
3-پریسا جباری
4-شیرین نعمایی
5-نیکو شیشه گر
6-مریم نوروزی
1-رویا صفرخانلو
2-فاطمه تقی پور
3-آرزو اسماعیلی
4-مریم فیض الهی
5-طاهره علیاریان
1-صبا علیخواه
2-مائده افشاری
3-فرشته عباس زاده
4-زهرا نژاد رضا
5-فائقه توکل
6-فاطمه علی پور
1- مجید نوروزی
2- سجاد آرزویی
3- سیدمومن حسینی
4-ابراهیم مصدق
5-جواد قادری
6- دیار رسولی
1- احمد حیرانی
2- سعید فلاح
3- میلاد عسگری
4- سیامک قهرمان زاده
5-جعفر رشید
مهدی نوروزی
1-مجتبی حسین زاده
2-رضا کاظمی
3-علی وثوقی
4-پدرام مختاری فرد
5- مهدی دینی
6- سعید عباسی
1- میلاد آهنگرزاده
2- احمدرضا بخشی
3- ساسان خیری
4-امین سارمی
5- پویا خلیلی
پیام­های مهم برای اساتید و دانشجویان
  • کارآموزی در شیفت صبح از ساعت 8 تا 13:30 و در عصرکاری 14 تا 19 خواهد بود.
  • مربیان در بخش های جراحی زنان (سزارین): خانم کریمی، Post CCU: خانم سلیمانی و داخلی زنان: خانم علیقلی پور خواهد بود.
  • رعایت کدهای اخلاقی و پوشش (روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو) در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.
  • استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.
  • دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ لازمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است.
 
 
دکتر پروانه عزت آقاجری اسماعیل مقصودی و دکتر الهه حق گشایی پروین چراغی دکتر غلامرضا فرید اعلایی
مدیر گروه پرستاری
معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین و شهید بهشتی
رئیس آموزش معاون آموزشی-پژوهشی-دانشجویی