برچسب شده با

برچسب شده با هیپوتیروئیدی

هفته جهانی هیپو تیروئیدی

مطالب/ هفته جهانی هیپو تیروئیدی

                           
      هفته جهانی هیپو تیروئیدی به مناسبت هفته جهانی هیپو تیروئیدی 4 الی 10 خرداد و مطابق با تقویم آموزش همگانی با موضوع اهمیت غربالگری هورمونهای تیروئید در نوزادان با گروه هدف مادران بخش NICU و نوزادان آموزش همگانی در تاریخ 4 خرداد 1401توسط خانم شهریاری مسئول آموزش به بیمار بخش NICU وبا همکاری خانم هاشمی سرپرستار بخش نوزادان برگزار شد.
پنجشنبه 19 خرداد 1401
هفته جهانی هیپو تیروئیدی

مطالب/ هفته جهانی هیپو تیروئیدی

                           
      هفته جهانی هیپو تیروئیدی به مناسبت هفته جهانی هیپو تیروئیدی ۴ الی ۱۰ خرداد آموزش همگانی با موضوع کم کاری تیروئید با گروه هدف مادران بخش
NICU و نوزادان توسط خانم شهریاری مسئول آموزش به بیمار بخش NICU و خانم کاظمی مسئول آموزش همگانی برگزار شد

پنجشنبه 20 خرداد 1400

 

آخرین اخبار

روز جهانی ایمنی بیمار با شعار "دارو درمانی بدون آس ...

چهارشنبه 30 شهريور 1401

گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار

سه شنبه 22 شهريور 1401

بزرگداشت روز داروساز

دوشنبه 14 شهريور 1401

گرامیداشت روز کارمند در مرکز آموزشی درمانی شهید دک ...

دوشنبه 14 شهريور 1401

گرامیداشت روز پزشک یکم شهریور ماه هزار و چهار صد و ...

يکشنبه 6 شهريور 1401

بازنشستگی همکار محترم جناب آقای مالک اشتر مولایی

يکشنبه 6 شهريور 1401

هفته جهانی شیرمادر

يکشنبه 23 مرداد 1401

اطلاع رسانی درمورد تغییر درب ورود خودرو ها به بیما ...

چهارشنبه 29 تير 1401

تودیع سرکار خانم حق محمدی پس از 30 سال خدمت خالصان ...

شنبه 18 تير 1401

سالروز جهانی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر مصادف ب ...

يکشنبه 12 تير 1401