برچسب شده با

برچسب شده با اعتبار بخشی بیمارستانی

ارزیابی جامع دور پنجم اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی انجام شد.

مطالب/ ارزیابی جامع دور پنجم اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی انجام شد.

                           
      ارزیابی جامع دور پنجم اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی انجام شد. با حضور ارزیابان وزارت بهداشت و درمان و کارشناسان معاونت درمان دانشکده علوم پزشکی مراغه ارزیابی دور پنجم اعتبار بخشی مرکز آموزشی درمانی شهید دکتر بهشتی به مدت دو روز انجام شد.
پنجشنبه 9 تير 1401
گزارش اعتباربخشی درونی مراکز آموزشی ودرمانی بیمارستان شهیددکتر بهشتی 1399-1400

صفحات/ گزارش اعتباربخشی درونی مراکز آموزشی ودرمانی بیمارستان شهیددکتر بهشتی 1399-1400

                           
      گزارش اعتباربخشی درونی مراکز آموزشی ودرمانی بیمارستان شهیددکتر بهشتی 1399-1400 با تقدیر وتشکر از فعالیت و همکاری دانشکده در شکل گیری نظام اعتباربخشی مراکز آموزشی
ودرمانی علوم پزشکی کشور با عنایت بررسی مستندات مبتنی براستاندارهای اعتباربخشی
وارزیابی درونی بیمارستان شهید بهشتی در مورخه 71/7/7011 توسط خانم دکتر صلواتی و آقای
دکتر ادریس حسن پور انجام گرفت ودر این زمینه باز دید میدانی از بخش های بیمارستان صورت
گرفت.

شنبه 8 خرداد 1400

 

آخرین اخبار

روز جهانی ایمنی بیمار با شعار "دارو درمانی بدون آس ...

چهارشنبه 30 شهريور 1401

گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار

سه شنبه 22 شهريور 1401

بزرگداشت روز داروساز

دوشنبه 14 شهريور 1401

گرامیداشت روز کارمند در مرکز آموزشی درمانی شهید دک ...

دوشنبه 14 شهريور 1401

گرامیداشت روز پزشک یکم شهریور ماه هزار و چهار صد و ...

يکشنبه 6 شهريور 1401

بازنشستگی همکار محترم جناب آقای مالک اشتر مولایی

يکشنبه 6 شهريور 1401

هفته جهانی شیرمادر

يکشنبه 23 مرداد 1401

اطلاع رسانی درمورد تغییر درب ورود خودرو ها به بیما ...

چهارشنبه 29 تير 1401

تودیع سرکار خانم حق محمدی پس از 30 سال خدمت خالصان ...

شنبه 18 تير 1401

سالروز جهانی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر مصادف ب ...

يکشنبه 12 تير 1401