برچسب شده با

برچسب شده با ایمنی بیمار - شماره 2

کارشناس ایمنی بیمار

صفحات/ کارشناس ایمنی بیمار

                           
      کارشناس ایمنی بیمار
يکشنبه 5 ارديبهشت 1400
کارشناس ایمنی بیمار

صفحات/ کارشناس ایمنی بیمار

                           
      کارشناس ایمنی بیمار
يکشنبه 5 ارديبهشت 1400
کارشناس ایمنی بیمار

صفحات/ کارشناس ایمنی بیمار

                           
      کارشناس ایمنی بیمار
يکشنبه 5 ارديبهشت 1400
کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

صفحات/ کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار

                           
      کارشناس مسئول بهبود کیفیت و ایمنی بیمار
يکشنبه 12 بهمن 1399

 

آخرین اخبار

روز جهانی دیابت

پنجشنبه 3 آذر 1401

برگزاری جلسه آموزشی سنجه های اعتبار بخشی نسل جدید

چهارشنبه 25 آبان 1401

هفدهم ابان ماه روز جهانی رادیولوژی

چهارشنبه 18 آبان 1401

برگزاری رزمایش قطع برق

چهارشنبه 18 آبان 1401

راه اندازی اولین کیوسک ترخیص الکترونیک بیماران در ...

چهارشنبه 18 آبان 1401

زایمان طبیعی بدون‌درد در مراغه از سرگرفته شد

چهارشنبه 18 آبان 1401

روز جهانی ایمنی بیمار با شعار "دارو درمانی بدون آس ...

چهارشنبه 30 شهريور 1401

گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار

سه شنبه 22 شهريور 1401

بزرگداشت روز داروساز

دوشنبه 14 شهريور 1401

گرامیداشت روز کارمند در مرکز آموزشی درمانی شهید دک ...

دوشنبه 14 شهريور 1401