بیمارستان شهید بهشتی
 

تجهیزات پزشکی


   واحد مهندسی پزشکی:  
     مسئول واحد : مهندس هادی ایرانی
    مدرك تحصيلي: کارشناس ارشد مهندسی پزشکی
     شماره تماس :  37248996- 041  (داخلی233)

    
________________________________________


 
واحد تجهيزات پزشكي مجموعه اي ست كه در بيمارستان وظيفه مديريت كليه امور مرتبط با تجهيزات و وسايل پزشكي را در راستاي تامين ايمني لازم براي بيماران و پرسنل و نيز بهره وري بهينه اين تجهيزات جهت ارتقاء سه شاخصه كارآيي ، اثربخشي و رضايتمندي بيماران به عهده دارد .
 
هدف :
 
    الف)استفاده موثر ازتجهيزات و وسايل پزشكي و بهره گيري بهينه از تمامي قابليت هاي آنها
     ب) افزايش عمر مفيد تجهيزات، تضمين صحت و دقت عملكرد آنها و جلوگيري ازخرابيهاي زودهنگام و نابهنگام
     ج) كاهش هزينه هاي نگهداري ،تعمير ، و زمان از كارافتادگي دستگاهها
     د) تامين ايمني لازم براي پرسنل و بيماران در ارتباط با تجهيزات و وسايل پزشكي
     ه) هدايت بيمارستان به استفاده از تكنيكها ،تجهيزات و وسايل نوين متناسب با نيازهاي واقعي و توانائيهاي مركز درماني

 
در حال حاضر در اين بيمارستان  تعميرات بصورت محدود در صورت دسترس بودن قطعات يدکی و با هماهنگي و راهنمايي شركت هاي مربوطه انجام مي شود .

 
عملكرد واحد تجهيزات پزشكي بيمارستان شهید دکتر بهشتی :
 
1. مشخص كردن اولويت هاي تجهيزات پزشكي
2.  صدور شناسنامه ي تجهيزات پزشكي و به روز رساني شناسنامه ها
3.   ثبت هزينه تعميرات دستگاه ها در فرم هاي مربوطه
4. پيگيري امور مربوط به خرابي دستگاه ها در كوتاه ترين زمان ممكن
5. حضور در حين تعمير دستگاه و نظارت بر فرايند تعمير
6. بررسي فاكتورهاي تعمير دستگاه ها به منظور مطابقت باگزارش تعمير و تاييد صحت اطلاعات موجود در فاكتور
7. انجام امور مربوط به آموزش پرسنل درخصوص نحوه كاربري تجهيزات(حين نصب تجهيزات جديد و تجهيزاتي كه از نظر نحوه كاربري با مشكل مواجه هستند).
8. نظارت بر نحوه اسقاط تجهيزات پزشكي.
9. طراحي راهنماي كاربري تجهيزات پزشكي مخصوص هر بخش.
10.   مستند سازي و نگهداري اطلاعات.
11.  كارشناسي مشاور خريد تجهيزات و وسايل پزشكي.
12.  نظارت بر نحوه توزيع تجهيزات پزشكي بين بخش ها.
13. كاهش ميزان تعميرات به حداقل مقدار ممكن از طريق افزايش آگاهي پرسنل در خصوص نگهداري تجهيزات و انجام تعميرات در بيمارستان توسط اين واحد.
14.  انجام سرویس های دوره ای برخی تجهیزات به منظور جلوگیری از خرابی مکرر آنها وکاهش هزینه های تعمیر.
15.  بررسی اصالت کالاهای خريداری شده از طريق سايت اداره کل تجهيزات پزشکی.
 
       
        راه اندازی سامانه جامع تجهیـزات پزشکی

با راه انـدازی این سامانه  ، تمامی درخواستهای خـرید و تعمیـر تجهیزات پزشکی واحدها از طریق این برنامه قابل اجـرا و پیگیـری خـواهد بـود همچنین سرپرستاران محتـرم واحدها می توانند ، بدون ارائه برگه تعمیر ، تمامی در خواستهای مربوط به تعمیر و تجهیز دستگاههای پزشکی خود را ازطریق این برنامه پیگیـری نمایند .
 لذا جهت اقدام می بایست از طـریق سایت دانشکده علوم پزشکی مراغه (قسمت سامانه)  ،  " سیستم جامع مدیریت تجهیزات پزشکی " را انتخاب و در صفحه جدید بازشده ، با وارد کردن یوزرنیم و پسوردی که توسط واحد تجهیزات پزشکی ارائه میشود ، وارد برنامه شده  و درخواستهای تعمیرات و خـرید واحد خود را ثبت نمائید .
 از طـریق این سیستم ، درخواستهای تجهیزاتی واحدها در ساعات کاری به طور آنلاین پیگیـری و نسبت به آن اقدام شده و همچنین زمانبندی منظمی نسبت به بررسی عملکرد و کارایی دستگاهها و نحوه سرویس دهی  جهت کالیبراسیون دستگاههای پزشکی انجام میشود .
________________________________________