پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
  اتاق عمل


معرفی کلی اتاق عمل

موقعیت : بخش اتاق عمل در قسمت شمالغربی بیمارستان قرار دارد .

بخش اتاق عمل در قسمت شمال بصورت بخشی جداگانه که با ساختمانی جدا و مشعوف به بخش جراحی زنان که با دو درب ورودی و خروجی جداگانه برای بیمار که درب ورودی به سالن پذیرش بیمار و بخش خروجی در قسمت ریکاوری بیمار قرار دارد که این دو سالن با سالن باریکتر بنام راهروی اصلی یا شروع منطقه استریل به اتاقهای عمل چهارگانه مشرف می شود . 4 اتاق در این بخش بصورت فعال وجود دارد ، که اتاق 3 در آخر سالن و اتاق 1 و 2 درسمت راست و اتاق 4 در سمت چپ با سالن کوچک اسکراپ قرار دارد.

پرسنل بخش اتاق عمل :

1- رئیس بخش : آقای دکتر روح زنده
2-   سرپرستار بخش : لیلی صدقی
3- کمک جراحان که شامل (پرستاران ، کارشناسها و تکنسین های اتاق عمل ، بهیاران): 17 نفر
4-    تکنسین ها و کارشناسان بیهوشی: 13 نفر
5-    کمک بهیاران : 4نفر
6-    کادر خدماتی: 3 نفر

پزشکان اتاق عمل :
1)    جراحان زنان : 9 نفر
2)    متخصیصن بیهوشی : 6نفر
       
اعمال جراحی زنان :
کلیه اعمال جراحی زنان و مامایی شامل جراحی های تشخیصی ، بی اختیاری ادراری ، توده های لگنی ، هیسترکتومی ، میومکتومی ، سزارین ،انواع کیستها ، حاملگی خارج رحمی ، کورتاژو...در این بخش انجام می گیرد.