پنجشنبه 7 مهر 1401 _ 02 ربيع الأول 1444 _ 29 سپتامبر 2022
 
به نام خدا

در بخش نمونه گیری آزمایشگاه بیمارستان شهید بهشتی نمونه مناسب برای تست درخواستی بیماران جمع آوری می گردد.نمونه ها طبق شرایط خاص تعیین شده جهت هر نمونه نگهداری و در کمترین زمان به بخش مربوطه انتقال داده می شود.