سرپرستار اورژانس

 
نام : فاطمه
نام خانوادگی : باقرپور
مدرک تحصیلی : کارشناس پرستاری
سمت : سرپرستار بخش اورژانس

 
اورژانس فعلی بیمارستان درتیرماه سال 1395 بازسازی گردید, اورژانس هر بیمارستان قلب بیمارستان به شمار می رود. از این رو با تلاش و پیگیری کلیه مسئولان , اورژانس از امکانات درمانی خوبی برخوردار است. این واحد دارای12تخت بستری، یک اتاق CPR، ، یک اتاق معاینه ,یک اتاق تزریقات ونوارقلب سرپایی و 2 تخت عمل  سرپایی است. امکانات پاراکلینیک شامل، رادیولوژی وآزمایشگاه می باشد .هم چنین اورژانس ، با بهره گیری از پزشک عمومی مقیم اورژانس و نیز پرستاران کارشناس و امکانات و تجهیزات لازم آماده ارائه خدمات اورژانس در تمام ساعات شبانه روز به مراجعین می باشد . اورژانس مجهز به اکسیژن سانترال است. همچنین این واحد مجهز به اتاق عمل و پانسمان سرپایی نیز می باشد.
اورژانس بیمارستان ماهیانه نزدیک به 8000 بیمار را پذیرش می کند. در حال حاضر، در این اورژانس .... پزشک عمومی و ..... پرستار با پشتکار و تلاش مضاعف در تمام مدت شبانه روز در حال خدمت رسانی به عموم شهروندان عزیز می باشند.
 بیمارستان شهید بهشتی