بیمارستان شهید بهشتی
 

بیمه های طرف قرارداد بیمارستان

بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان های شهید دکتر بهشتی
 
1-بیمه خدمات درمانی (بیمه سلامت) شامل کارمندی، روستایی، ایرانیان، سایر اقشار، سلامت همگانی
2-تأمین اجتماعی
3-نیروهای مسلح
4-کمیته امداد
5-بانک ملی- تجارت- ملت- کشاورزی- سپه- صادرات
6-بیمه ایرانیان- دانا- پارسیان- سینا
7-شرکت نفت
8-صدا و سیما
9-آتیه سازان حافظ