بیمارستان شهید بهشتی
 

حسابداری درآمد

 
حسابداری درآمد 
 
نام : بهزاد
نام خانوادگی: بی غم
مدرک تحصیلی:  کارشناس حسابداری
سمت :  مسئول درآمد
تلفن محل کار:   داخلی 255    
معرفی پرسنل واحد حسابداری درآمد
1-    خانم منیره صفری
2-    خانم نسیم احسان بخش
3-    آقای رضا امیری

 
شرح وظایف واحد حسابداری درآمد
 
1. انجام امور مربوط به ترخیص بیماران ویا همان تسویه حساب به صورت روزانه در سيستم HIS
2. راهمنایی بیماران آزاد جهت بیمه نمودن و هماهنگی با ادارات بیمه
3.  جداسازی(تفکیک) بر حسب نوع عمل ، نوع بیمه، مرتب سازی اسناد جهت سازمان های بیمه گر.
4. چک کردن پرونده های ترخیصی از جمله رفع نواقص مهر و امضاء، ضمائم بیمه، اوراق و کدهای اتاق عمل، رادیولوژی، سونوگرافی، چک کردن مجدد محاسبات مالی پرونده و .....
5. پیگیری پرونده ها جهت امضاء پزشکان مرتبط با پرونده ها و پیوست مدارکی که مرتبط با بخشهای مختلف میباشد و در پرونده موجود نمیباشد و در نهایت الصاق به ضمائم مثبته بیمه.
6. ارسال اسناد رسيدگي شده به سازمان هاي بيمه گر.
7. فيش گذاري لاشه هاي پرونده پس از ارسال ضمائم.
8. رسيدگي لاشه هاي پرونده از لحاظ سيستمي و چك اوراق مالي پرونده.
9. تحويل پرونده بصورت سيستمي و دستي به واحد مدارك پزشكي.
10. پيگيري پرونده هاي بلاتكليف از لحاظ تسويه حساب و در نهايت تسويه حساب پرونده با ارجاع به واحد مددكاري (در خصوص بيماران فاقد هويت يا فاقد همراهي)
11. تكميل فرم هاي نماينده هزينه بيمه هاي سلامت و تأمين اجتماعي بصورت ماهانه.
12. تحويل اسناد كليه بيمه ها به صورت حضوري به سازمان هاي بيمه گر.
13. ثبت و پيگيري اطلاعات بيماراني كه داراي بيمه مي باشند جهت صدور فرم توسط كارشناسان بيمه.
14. ثبت اطلاعات مربوط به بيماران گردشگري در سامانه آواب.
15. رسيدگي به پرونده ها جهت صحيح بودن k حرفه اي و فني در ارتباط با كارانه.
16. ثبت اطلاعات مربوط به طرح ترويج زايمان طبيعي در سامانه HSE.
17. ثبت اطلاعات مربوط به كاهش فرانشيز در سامانه كارنامه عملكرد طرح تحول نظام سلامت.
18. ثبت آخرين قيمت تمام اقلام دارويي بر حسب قيمت مورد تأييد بيمه و تفكيك نوع بيمه از طريق سايت مربوطه. لازم به ذكر است در اين مرحله ما به التفاوت تك تك اقلام مربوطه در سيستم HIS منظور ميگردد تا از بيمار دريافت گردد.
19.ثبت تعرفه اعمال گلوبال و نيز ريز خدمات از جمله K جراحي و بيهوشي ، ويزيت و تخت روز و ... بر حسب درجه ارزشيابي و سالانه در سيستم HIS.
20. تعامل با ادارات بيمه در خصوص پرونده ها و بيماران و مشكلات بيمه اي بيماران.
21. ثبت و انجام موارد برگشتي بيمار در پرونده هاي بستري.
22. انجام امورات  محوله توسط مسؤلين مربوطه.