تاریخ : پنجشنبه 19 خرداد 1401
کد 414

هفته جهانی هیپو تیروئیدی

به مناسبت هفته جهانی هیپو تیروئیدی 4 الی 10 خرداد و مطابق با تقویم آموزش همگانی با موضوع اهمیت غربالگری هورمونهای تیروئید در نوزادان با گروه هدف مادران بخش NICU و نوزادان آموزش همگانی در تاریخ 4 خرداد 1401توسط خانم شهریاری مسئول آموزش به بیمار بخش NICU وبا همکاری خانم هاشمی سرپرستار بخش نوزادان برگزار شد.

آخرین اخبار

هفته جهانی شیرمادر

يکشنبه 23 مرداد 1401

اطلاع رسانی درمورد تغییر درب ورود خودرو ها به بیما ...

چهارشنبه 29 تير 1401

تودیع سرکار خانم حق محمدی پس از 30 سال خدمت خالصان ...

شنبه 18 تير 1401

سالروز جهانی پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر مصادف ب ...

يکشنبه 12 تير 1401

ارزیابی جامع دور پنجم اعتبار بخشی مرکز آموزشی درما ...

پنجشنبه 9 تير 1401

هفته جهانی هیپو تیروئیدی

پنجشنبه 19 خرداد 1401

برگزاری جلسات آموزشی داخل بخشی

دوشنبه 2 خرداد 1401

روز جهانی فشار خون

شنبه 31 ارديبهشت 1401

برگزاری جلسه آموزشی منع دخانیات

پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401

تبریک روز مدارک پزشکی

پنجشنبه 22 ارديبهشت 1401