تاریخ : شنبه 30 آذر 1398
کد 306

کلاس آموزشی ایمنی بیمار

به گزارش واحد بهبود کیفیت، جلسه اموزشی با محوریت شرایط تهدید کننده ایمنی بیمار همراه با استانداردهای اعتبار بخشی نسل چهارم و انواع خطاهای درمانی و به اشتراک گذاری آموخته ها از خطاهای شش ماهه اول سال 98 وRCA  های انجام شده، تحویل وترخیص ایمن بیمار روزهای یکشنبه و دوشنبه 24 و 25 آذر برگزار شد.
۹ راهکار ایمنی بیمار چک لیستی هست برای چک صحت اجرای اقدامات در طی هر شیفت که تاکید بر اجرای آن در هر بیمارستان الزامی است.
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بازدیدی دوستانه برای شنیدن مشکلات کارکنان صف در ارتباط با اجرای این ۹ راهکار است.
تمام وقایع رخ داده وشرایط تهدید کننده ایمنی در مادران ونوزادان به تفضیل بحث وبررسی گردید.

آخرین اخبار

روز جهانی دیابت

پنجشنبه 3 آذر 1401

برگزاری جلسه آموزشی سنجه های اعتبار بخشی نسل جدید

چهارشنبه 25 آبان 1401

هفدهم ابان ماه روز جهانی رادیولوژی

چهارشنبه 18 آبان 1401

برگزاری رزمایش قطع برق

چهارشنبه 18 آبان 1401

راه اندازی اولین کیوسک ترخیص الکترونیک بیماران در ...

چهارشنبه 18 آبان 1401

زایمان طبیعی بدون‌درد در مراغه از سرگرفته شد

چهارشنبه 18 آبان 1401

روز جهانی ایمنی بیمار با شعار "دارو درمانی بدون آس ...

چهارشنبه 30 شهريور 1401

گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار

سه شنبه 22 شهريور 1401

بزرگداشت روز داروساز

دوشنبه 14 شهريور 1401

گرامیداشت روز کارمند در مرکز آموزشی درمانی شهید دک ...

دوشنبه 14 شهريور 1401