تاریخ : يکشنبه 21 آبان 1396
کد 167

برگزاری جلسه اموزشی با محوریت ایمنی بیمار و خطاهای داروئی

به گزارش واحد بهبود کیفیت، جلسه اموزشی با محوریت ایمنی بیمار و خطاهای داروئی و به اشتراک گذاری آموخته ها از خطاهای فصل دوم طی دو روز در تاریخ های 15 و 17 آبان ماه برای گروه هدف مسئولین درمانی ، ماما ، پرستار،علوم آزمایشگاهی ،هوشبری ،اتاق عمل و کارشناسان مسئول در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد.
به گزارش واحد بهبود کیفیت، جلسه اموزشی با محوریت ایمنی بیمار و خطاهای داروئی و به اشتراک گذاری آموخته ها از خطاهای فصل دوم طی دو روز در تاریخ های 15 و 17 آبان ماه برای گروه هدف مسئولین درمانی ، ماما ، پرستار،علوم آزمایشگاهی ،هوشبری ،اتاق عمل و کارشناسان مسئول در سالن اجتماعات بیمارستان برگزار شد.
 
ایمنی بیمار حق بیمار و مسئولیت ماست.جهت اجرای هرچه بهتر استانداردهای ایمنی بیمار در سازمان خود هفت گام را رعایت نمائید:
1-ایجاد فرهنگ و بستر سازی
2-کارکنان خود را حمایت و رهبری کنید.
3-عملیات مدیریت خطر را همسو ویکپارچه کنید.
4-گزارش دهی را تشویق کنید.
5-مردم و جامعه را در موضوع درگیر کرده با آنها ارتباط برقرار کنید.
6-درسهای ایمنی را بیاموزید و به دیگران هم یاد دهید.
7-راه حلهایتان را برای جلوگیری از بروز آسیب اجرائی کنید.
 
 با رعایت کامل 9 راهکار ایمنی بیمار جلو بسیاری از خطاها را خواهیم گرفت.
9 راهکار ایمنی بیمار چک لیستی هست برای چک صحت اجرای اقدامات در طی هر شیفت که تاکید بر اجرای آن در هر بیمارستان الزامی است.
بازدیدهای مدیریتی ایمنی بیمار بازدیدی دوستانه برای شنیدن مشکلات کارکنان صف در ارتباط با اجرای این 9 راهکار است.
 
جمع بندی خطاها از گزارشات داوطلبانه ،کمیته های مرگ ومیر،بازدیدهای مسئولین و کارشناسان مختلف و بازدیدهای ایمنی بیمار ،امکان آماری نمودن خطاها و تحلیلهای نموداری ،استخراج فراوانی و پی ریزی مداخلات اصلاحی را به تیم ایمنی بیمار برای اجرای برنامه های بهبود در بیمارستانها می دهد و اشتراک گذاری آنها تلنگری است بر کارکنان بر امکان وقوع آن نوع خطا در جایی دیگر و توسط فردی دیگر
خطاهای داروئی بالاترین درصد خطاهای اتفاق افتاده در بیمارستانهاست و شناسایی داروهای پرخطر ،مشابه و قفسه بندی و چیدمان صحیح و لیبل گذاری در باکسها و ترالیها یکی از روشهای جلوگیری از این خطاهاست.

   
        

  
 

آخرین اخبار

روز جهانی دیابت

پنجشنبه 3 آذر 1401

برگزاری جلسه آموزشی سنجه های اعتبار بخشی نسل جدید

چهارشنبه 25 آبان 1401

هفدهم ابان ماه روز جهانی رادیولوژی

چهارشنبه 18 آبان 1401

برگزاری رزمایش قطع برق

چهارشنبه 18 آبان 1401

راه اندازی اولین کیوسک ترخیص الکترونیک بیماران در ...

چهارشنبه 18 آبان 1401

زایمان طبیعی بدون‌درد در مراغه از سرگرفته شد

چهارشنبه 18 آبان 1401

روز جهانی ایمنی بیمار با شعار "دارو درمانی بدون آس ...

چهارشنبه 30 شهريور 1401

گرامیداشت روز جهانی ایمنی بیمار

سه شنبه 22 شهريور 1401

بزرگداشت روز داروساز

دوشنبه 14 شهريور 1401

گرامیداشت روز کارمند در مرکز آموزشی درمانی شهید دک ...

دوشنبه 14 شهريور 1401