بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 5 پرستاری


کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2، کارآموزی پرستاری سلامت جامعه/فرد وخانواده/محیط و کارآموزی کودک سالم وپرستاری بیماریهای کودکان (هر کدام 2 واحد)
 دانشجویان ترم 5 پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97- روزهای شنبه، یکشنبه و دوشنبه صبح
    گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 گروه 5 گروه 6 گروه 7 گروه 8 گروه 9
31/6/97
لغایت 30/7/97
 
31 شهریور لغایت8 مهر بهداشت شماره 9 شمیران بهداشت شماره 6 رازی بهداشت شماره 2 شهرک کودکان
 
مهدکودک نوزادان داخلی سزارین/اورژانس جراحی
9 مهر لغایت 21 مهر مهدکودک نوزادان کودکان جراحی داخلی سزارین/اورژانس
22 مهر لغایت30 مهر نوزادان کودکان مهدکودک سزارین/اورژانس جراحی داخلی
5/8/97
لغایت 1/9/97
5آبان لغایت 13 آبان کودکان
 
مهدکودک نوزادان داخلی سزارین/اورژانس جراحی بهداشت شماره 9 شمیران بهداشت شماره 6 رازی بهداشت شماره 2 شهرک
14 آبان لغایت 26 آبان مهدکودک نوزادان کودکان جراحی داخلی سزارین/اورژانس
27 آبان لغایت 5 آذر نوزادان کودکان مهدکودک سزارین/اورژانس جراحی داخلی
10/9/97
لغایت 10/10/97
10 آذر لغایت 18 آذر داخلی سزارین/اورژانس جراحی بهداشت شماره 9 شمیران بهداشت شماره 6 رازی بهداشت شماره 2 شهرک کودکان مهدکودک نوزادان
19 آذر لغایت 1 دی جراحی داخلی سزارین/اورژانس مهدکودک نوزادان کودکان
2 دی لغایت 10 دی سزارین/اورژانس جراحی داخلی نوزادان کودکان مهدکودک
 
 • کارآموزی در شیفت صبح از ساعت 8 تا 13:30 و در عصرکاری 14 تا 19 خواهد بود.
 •  فقط کارآموزی بخش کودکان در روزهای شنبه عصر و یکشنبه و دوشنبه صبح می باشد.
 • مربیان مراکز بهداشتی: روزهای شنبه و دوشنبه شماره 9 شمیران خانم کریمی، شماره 6 رازی خانم پرتاش و شماره 2 شهرک خانم اشرفی
 • کارآموزی روزهای یکشنبه در هر سه مرکز بهداشتی بازدید از کارخانجات، کشتارگاه و ... به سرپرستی آقای دکتر پورجعفر خواهد بود. در یکشنبه جلسه اول، برای دانشجویان هر سه گروه (بهداشت شماره 9 شمیران، بهداشت شماره 6 رازی و بهداشت شماره 2 شهرک) جلسه توجیهی ساعت 8:30 تا 12:30 توسط آقای دکتر پورجعفر در معاونت آموزشی تشکیل خواهد شد.
 • مربی بخش کودکان روزهای شنبه عصر خانم وصفی، یکشنبه و دوشنبه صبح خانم دکتر آقاجری، در بخش نوزادان خانم معقولی و در مهدکودک بچه های آسمان خانم جعفری
 • مربی بخش داخلی خانم سلیمانی، بخش جراحی خانم علیقلی پور و بخش سزارین (جراحی زنان بیمارستان بهشتی- گروههای خانم ها) روزهای یکشنبه خانم کریمی، شنبه و دوشنبه خانم سعیدی، بخش اورژانس شهید بهشتی (گروههای آقایان) آقای نورانی
کارآموزی پرستاری بزرگسالان/سالمندان 2 و کارآموزی کودک سالم و پرستاری بیماریهای کودکان در بخش های اورژانس دانشجویان ترم 5 پرستاری در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97
روزهای شنبه، یکشنبه شب و دوشنبه عصر اورژانس شهید بهشتی- روزهای یکشنبه شب، دوشنبه و پنج شنبه عصر اورژانس امیرالمومنین
بخش گروه 1 گروه 2 گروه 3 گروه 4 گروه 5 گروه 6 گروه 7 گروه 8 گروه 9
اورژانس شهید بهشتی
شنبه شب، یکشنبه شب و دوشنبه عصر
مربی: آقای آغال
31 شهریور شب
9 مهر عصر
15 مهر شب
1 مهر شب
7 مهر شب
16 مهر عصر
2 مهر عصر
8 مهر شب
14 مهر شب
7 آبان عصر
21 مهر شب
29 مهر شب

 
22 مهر شب
30 مهر عصر
 6آبان شب

 
23 مهر عصر
28 مهر شب
 5 آبان شب

 
12 آبان شب
21 آبان عصر
27 آبان شب
13 آبان شب
19 آبان شب
28 آبان عصر
14 آبان عصر
20 آبان شب
26 آبان شب
اورژانس امیرالمومنین
 یکشنبه شب و دوشنبه عصر
مربی: آقای مقصودی
 پنج شنبه عصر مربی: خانم محمودی
22 مهر شب
3 آبان عصر
10 آبان عصر
23 مهر عصر
29 مهر شب
7 آبان عصر

 
26 مهر عصر
30 مهر عصر
6 آبان شب
13 آبان شب
21 آبان عصر
28 آبان عصر

 
14 آبان عصر
20 آبان شب
1 آذر عصر
24 آبان عصر
27 آبان شب
5 آذر عصر
1 مهر شب
12 مهر عصر
16 مهر عصر
2 مهر عصر
8 مهر شب
19 مهر عصر
5 مهر عصر
9 مهر عصر
15 مهر شب
  مریم جعفری
لیلا آهنگر
زهرا شکاری
کوثر واحدی
المیرا قلندری
سیما محسن زاده
ساحل بابااحمدی
فریبا نوایی
زهرا اکبری مقدم
پریناز ایران پناه
فاطمه احمدی
مهسا فتاحی
فائزه کرمی
روژین عبدالله پور
الهه عبداللهی
فاطمه مفیدی زاد
دریا قلمی
پریا فرزانه
فاطمه کاظمی
خدیجه جبرئیلی
سجاد ذوالفقاری
فرهود صالحی
اصغر کلینی
سجاد پورحسین
میلاد ذاکری
حمید موقر
مختارعباسی
محسن عباسزاده
هادی پورعلی
محمد نجفی زاده
مهدی طلوعیان
فردین کیانی
محمدامین قادری
هادی امویی
امید امینی
رسول ذکی لو
حمید پیغامی
حسن شریفی
فرهاد باغبانی

 
علی نجفی
علی کریمی
علیرضا علی نژاد
حسین قربانی
 • کارآموزی در شیفت صبح از ساعت 8 تا 13:30 ، در عصرکاری 14 تا 19 و در شبکاری از 19 تا 24 خواهد بود.
 • رعایت کدهای اخلاقی و پوشش (روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو) در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.
 • استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.
 • دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند.
 • اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ لازمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است.
 
دکتر پروانه عزت آقاجری اسماعیل مقصودی و دکتر الهه حق گشایی پروین چراغی دکتر غلامرضا فرید اعلایی
مدیر گروه پرستاری
ezat 001
معاونین آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین و شهید بهشتی
رئیس آموزش معاون آموزشی-پژوهشی-دانشجویی