بیمارستان شهید بهشتی
 

برنامه کارورزی ترم 2 پرستاری


کارآموزی اصول و مهارتهای پرستاری (1 واحد )- دانشجویان ترم 2 پرستاری در نیمسال اول سالتحصیلی 98-97 -روزهای دوشنبه و سه شنبه
تاریخ گروه 1 گروه 2 گروه 3
2/7/97 لغایت 16/7/97 داخلی مردان ( صبح) جراحی مردان ( صبح)  
17/7/97 لغایت 1/8/97 جراحی مردان ( صبح) داخلی مردان ( صبح)  
7/8/97 لغایت 22/8/97     جراحی مردان ( صبح)
5/9/97 لغایت 19/9/97     داخلی مردان
( دوشنبه عصر و سه شنبه صبح)
اسامی دانشجویان 1-علی امیدی
2- محمدحسین حمدی
3-سعید منیری
4-بیوک مفیدی زاد
5- رضا کریم نژاد
1-ادریس حسن تاج
2- مهدی امیرپور
3-علی حیدری
4- شهرام شریفی
5- مالک عینی
6-میرمحمد طباطبایی اصل
1-لیلا منفرد
2-لیلا مشهدی زاده
3-محمد عرفان کریمی
4- یونس عزتی
5-سهیل صبار
 
پیام­های مهم برای اساتید و دانشجویان:
  1. کارآموزی در روزهای دوشنبه و سه شنبه شیفتهای صبح (از ساعت 8 تا 13:30 ) و یا عصر (از ساعت 14 تا 19 ) خواهد بود.
  2. مربیان در بخش جراحی مردان: خانم محمودی و داخلی مردان: آقای آغال خواهد بود.
  3. رعایت کدهای اخلاقی و پوشش (روپوش سفید و مرتب، کارت شناسایی الصاق به سینه، کوتاه بودن ناخنها و ظاهر مرتب و آراسته در شأن دانشجو) در محیط های کارآموزی الزامی است. اساتیدی محترم از ورود دانشجویانی که رعایت نمی کنند، ممانعت به عمل آورند.
  4. استراحت وسط کارآموزی حداکثر نیم ساعت می باشد.
  5. دانشجویان حق غیبت از کارآموزی را ندارند و اساتید محترم از پذیرش دانشجو خارج از چارچوب این برنامه خودداری فرمایند؛ لازمه هر گونه تغییر در برنامه، نامه رسمی است.
 
مدیر گروه پرستاری معاون آموزشی مرکز آموزشی درمانی امیرالمومنین رئیس آموزش معاون آموزشی-پژوهشی-دانشجویی
دکتر پروانه عزت آقاجری اسماعیل مقصودی پروین چراغی دکتر غلامرضا فرید اعلایی